Publikacijos

Policy Brief "Lithuanian-Swedish Roundtable Expert Discussions on Social Resilience and Psychological Defence"

FEUTURE EU 28 Country Report Lithuania

"LIETUVA EUROPOS SĄJUNGOJE. Metraštis 2004-2008"

Naujos Padniestrės konflikto sureguliavimo galimybės

Knyga - straipsnių rinkinys "Quo vadis, Moldova?"

Knyga - straipsnių rinkinys "Quo vadis, Ukraina?"

Leidinys "Vilnius conference 2006: Common Vision for Common Neighborhood. Conference Proceedings"

"Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: teksto ir matematinio supratimo testai. I knyga"

"Europos Sąjungos plėtra ir rytų politika 2003-2004"

"Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: bendrųjų žinių testai" / N. Aleksiejūnas, E. Dranseikaitė, A. Gražulis, A. Štencelytė, J. Valančiūtė, J. Vilčinskas, R. Vilpišauskas

"Konventas, Konstitucija, Europos Sąjungos ateitis"

"Naujosios finansinės perspektyvos galimų scenarijų analizė"

"250 pasirenkamųjų atsakymų į klausimus apie Europą ir Europos politiką"

"Lietuvos derybos dėl narystės Europos Sąjungoje: 2000-2002"

"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą metraštis: 2001"

"1983 m. Europos Parlamento rezoliucijos "Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" paminėjimas" / Maskelytė I.

"Europos Sąjungos sprendimų koordinavimas Lietuvoje" / Bacevičiūtė G., Kalonaitis R., Pranevičius J.

"Lietuvos atstovavimo Europos Sąjungos institucijose poreikiai ir poveikis valstybės tarnybai" / Bacevičiūtė G., Barcevičius E., Kalonaitis R., Pranevičius J.

"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą metraštis: 2000"

"Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių dešimtmetis: faktai ir dokumentai, 1990 - 1999"

"Europos Sąjunga ir Lietuva: plėtra, reformos ir ekonominiai santykiai. Mokomoji medžiaga" / sud. G. Vitkus

"Europos Sąjungos plėtra: derybos su Vidurio ir Rytų Europos šalimis" / Alan Mayhew

"Europos Sąjunga: institucinė sąranga ir politikos aktualijos" / Darius Žeruolis, Egidijus Vareikis, Alvydas Šakočius, Gediminas Vitkus; Europos integracijos studijų centras

"Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pasiekimai ir problemos" / Ramūnas Vilpišauskas, Vitalis Nakrošis, Jonas Kugelevičius, Vaclovas Miškinis, Arvydas Galinis, Teodoras Medaiskis; Europos integracijos studijų centras

"Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas" / Sud. G.Vitkus

"Kas yra kas Europos Sąjungoje. Informacinis leidinys apie Europos Sąjungos politikus ir jų veiklą" / Sud. J.Novagrockienė, A. Gricius

"Europos Sąjunga: steigimo dokumentų rinktinė. European Union: Selected Instruments Taken from the Treaties" / sud. G. Vitkus

"Amsterdamo sutartis ir Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje. Konferencijos medžiaga"

"Europos Sąjunga ir Lietuva: Europos sutartis ir pasirengimas integracijai į bendrąją rinką" / Klaudijus Maniokas

"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltosios knygos priedas"

"Lithuania's Integration into the European Union: Summary of the Study on the Status, Perspectives and Impact" / Ed. by K. Maniokas & G. Vitkus

"Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija" / sud. K. Maniokas ir G. Vitkus

"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą strategija. Tarptautinės konferencijos medžiaga"

"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltoji knyga"