"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą metraštis: 2000"

Leidinys atspindi LR ir ES santykių raidą 2000 metais.

Leidinio struktūra:
a) Įvadas;
b) Lietuvos ir Europos Sąjungos santykiai: 2000 metų chronologija, kurioje paminėti bei trumpai pakomentuoti svarbiausieji aprašomojo laikotarpio įvykiai, susiję su Lietuvos integracija į Europos Sąjungą;
c) Aktualijos, aprašančios pagrindinius derybų proceso bei pasirengimo narystei niuansus;
d) Keturi straipsniai, kurių temos: Lietuvos - Europos Sąjungos prekybinių ryšių raida 1991-2000 m. (A. Navikas); Lietuvos integracijos į ES pasekmių įvertinimo darbai 2000 metais (D. Žeruolis, T. Ganusauskas); Nicos sutartis: institucijų reforma ir ES plėtra (R. Martikonis) bei "Suomijos kelio į ES" sąsaja su dabartinėmis šalimis kandidatėmis (Ph. Nicolaides, F. Bollenas);
e) Svarbiausios 2000 metų kalbos bei pareiškimai;
f) Integraciniai dokumentai, susiję su Lietuvos ir Europos Sąjungos santykiais;
g) 2000 metų publikacijų Europos integracijos tematika bibliografija. 

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2001, 255 [1] p.