"Europos Sąjunga: institucinė sąranga ir politikos aktualijos" / Darius Žeruolis, Egidijus Vareikis, Alvydas Šakočius, Gediminas Vitkus; Europos integracijos studijų centras

Leidinys "Europos Sąjunga: institucinė sąranga ir politikos aktualijos" yra sudarytas iš dviejų struktūrinių dalių: keturių studijų - Europos Sąjungos "pirmojo ramsčio" aktualijų apžvalga (Darius Žeruolis), Europos Sąjunga: bendroji užsienio ir saugumo politika (BUSP) (Egidijus Vareikis), Europos Sąjungos valstybių bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse (Europos Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo sritis) (Alvydas Šakočius) ir Europos Sąjungos institucinė reforma (Gediminas Vitkus) bei informacinio priedo Kas yra kas Europos Sąjungoje. Įvadinę leidinio problematikos apžvalgą parengė EISC Priežiūros tarybos pirmininkas Algirdas Gricius. Leidinyje analizuojama ES politika, remiantis vadinamąja "trijų ramsčių" sistema, kuri apima į ES kompetencijos sferą patenkančias pagrindines vidaus ir užsienio politikos sritis. Informaciniame priede Kas yra kas Europos Sąjungoje pateikiama naujausia išsami informacija apie pagrindines ES institucijas ir jų padalinius: aprašomi jų veiklos pricipai, funkcijos, struktūra, pateikiama kontaktinė informacija ir pareigūnų gyvenimo aprašymai.

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2000, 271 p. (PHARE Demokratijos programos finansuojamas projektas)