"250 pasirenkamųjų atsakymų į klausimus apie Europą ir Europos politiką"

"250 pasirenkamųjų atsakymų į klausimus apie Europą ir Europos politiką" 

Vilnius: Eugrimas, 2003.