Apie mus

Europos integracijos studijų centro tikslai – prisidėti prie glaudesnės Europos Sąjungos integracijos ir plėtros bei pilnaverčio Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungoje. Įstaiga įgyvendina šiuos uždavinius – ugdo europinį identitetą ir istorinę savimonę, lyderystę, pilietinę visuomenę, prisideda prie europinių vertybių sklaidos.

EISC labiausiai orientuojasi į socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimus ir taikomąją veiklą, reklamą, moksleivių, suaugusiųjų ir kitą, niekur kitur nepriskirtą, švietimą, knygų, laikraščių, žurnalų ir periodinių leidinių ar kitą leidybą.

Ataskaita 2016 m.

Ataskaita 2015 m.

Ataskaita 2014 m.