"Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija" / sud. K. Maniokas ir G. Vitkus

"Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: būklės, perspektyvų ir pasekmių studija" / sud. K. Maniokas ir G. Vitkus 

Vilnius: Europos integracijos studijų centras, 1997, 388 p.