"Europos Sąjunga: steigimo dokumentų rinktinė. European Union: Selected Instruments Taken from the Treaties" / sud. G. Vitkus

"Europos Sąjunga: steigimo dokumentų rinktinė. European Union: Selected Instruments Taken from the Treaties" / sud. G. Vitkus 

Vilnius: Eugrimas, 1998, 403 p.