"Amsterdamo sutartis ir Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje. Konferencijos medžiaga"

"Amsterdamo sutartis ir Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje. Konferencijos medžiaga" 

Vilnius, 1997 m. lapkričio mėn. 7 d. Vilnius: Eugrimas, 1997, 80 p.