"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltosios knygos priedas"

"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltosios knygos priedas" 

Vilnius: Eugrimas, 1997, 296 p.