"Naujosios finansinės perspektyvos galimų scenarijų analizė"

ES finansinė perspektyva apibrėžia ES finansų ir biudžeto raidą keleriems metams į ateitį. Naujoji finansinė perspektyva bus pirmoji, dėl kurios Lietuva derėsis su kitomis ES valstybėmis kaip lygiateisė narė. Labai svarbu tinkamai pasirengti šioms deryboms, žinoti galimų sprendimų ir strateginių rodiklių pasekmes Lietuvai, nes tai leis suformuluoti nacionalinę derybinę poziciją finansinės perspektyvos atžvilgiu. Finansinė perspektyva apibrėš ir galimą būsimos ES sanglaudos politikos evoliuciją. Tai tiesiogiai svarbu Lietuvai, kuri dar ilgai bus gavėja iš ES struktūrinių fondų.

Leidinio-studijos tikslas - išanalizuoti Europos Sąjungos valstybių narių tyrimo įstaigų ir vyriausybių skelbtas studijas bei svarstymų dokumentus dėl naujosios finansinės perspektyvos, palyginti jas su dabartinės finansinės perspektyvos rodikliais, įvertinti įvairių scenarijų pasekmes Lietuvai, pateikti pasiūlymus dėl galimos Lietuvos derybinės pozicijos.

Leidinys finansuotas LR URM.