"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą strategija. Tarptautinės konferencijos medžiaga"

"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą strategija. Tarptautinės konferencijos medžiaga" 

Vilnius, 1995 m. gruodžio 15-16 d. Kaunas: Naujasis lankas, 1997, 192 p.