"Europos Sąjungos plėtra ir rytų politika 2003-2004"

Europos integracijos studijų centras yra išleidęs leidinius, apžvelgiančius Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykių raidą nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d., taip pat leidinį, kuriame aprašytas 2002-2003 metų laikotarpis, kada vyko svarbūs procesai visos ES mastu - Konvente dėl Europos ateities buvo svarstomi tolimesnio ES funkcionavimo klausimai ir buvo parengtas Konstitucinės sutarties projektas bei išryškintas Lietuvos dalyvavimas pastaruosiuose procesuose. Kadangi tokie leidiniai yra naudingas svarbios Europinės politikos informacijos kaupimas, buvo parengtas ir šis leidinys, kuriame apibendrinami Europos Sąjungos plėtros ir rytų politikos aspektai 2003-2004 m. laikotarpiu. Leidinyje pateikiami Lietuvos ir užsienio ekspertų analitiniai straipsniai, Lietuvos aukščiausių pareigūnų kalbos ir pareiškimai bei svarbiausi ES ir Lietuvos dokumentai atskleidžia ES politiką rytinių kaimynių atžvilgiu, šių šalių perspektyvas stiprinti bendradarbiavimą su ES, taip pat Lietuvos galimybes ir vaidmenį ES kaimynystės politikoje. 

Leidinys išleistas 800 egzempliorių tiražu ir platinamas Lietuvos valdžios institucijoms, viešosioms ir aukštųjų mokyklų bibliotekoms bei konferencijų metu.
Projekto užsakovas - Užsienio reikalų ministerija.

Vilnius: Europos integracijos studijų centras, 2005, 221 p.