"Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių dešimtmetis: faktai ir dokumentai, 1990 - 1999"

Leidinys atspindi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos santykių raidą nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 m. iki 1999 m. pabaigos.

Leidinio struktūra:
a) Pratarmė;
b) Įvykių chronologija, kurioje paminėti bei trumpai pakomentuoti 1990 - 1999 metų svarbiausieji įvykiai Lietuvoje bei užsienyje, susiję su Lietuvos integracija į ES;
c) Priedai: dokumentai, susiję su Lietuvos integracijos į ES procesu, bei LR ir ES atstovų kalbos, pasakytos integracijai reikšmingomis progomis;
d) Pabaigos žodis. 

"Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių dešimtmetis: faktai ir dokumentai, 1990 - 1999" . Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2001, 235 p.