"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltoji knyga"

"Europos Bendrijų komisija, Asocijuotų Vidurio ir Rytų Europos valstybių pasirengimas integracijai į Sąjungos vidaus rinką. Baltoji knyga" 

Vilnius: Pradai, 1995, 44 p.