"Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: bendrųjų žinių testai" / N. Aleksiejūnas, E. Dranseikaitė, A. Gražulis, A. Štencelytė, J. Valančiūtė, J. Vilčinskas, R. Vilpišauskas

Leidinyje "Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas: bendrųjų žinių testai" pateikiama naujausia ir išsami informacija apie įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose galimybes ir pasirengimą vienai iš konkurso sudėtinių dalių - bendrųjų žinių testų laikymui.
Pirmojoje knygos dalyje apžvelgiamos įsidarbinimo skirtingose ES institucijose galimybės, išdėstomi ES institucijų darbuotojams keliami reikalavimai, pateikiama informacija apie konkurso į ES institucijas eigą, aprašoma karjeros sistema ES institucijose ir darbo sąlygos jose, taip pat aptariamos laikino įsidarbinimo galimybės. Antrojoje leidinio dalyje pateikiami praktiniai specialistų ir išlaikiusiųjų bendrųjų žinių testą patarimai apie pasirengimą šio testo laikymui ir jo laikymo principus. Trečioji leidinio dalis yra skirta praktiniams bendrųjų žinių testams. Čia pateikiami 6 skirtingi keturiasdešimties klausimų bendrųjų žinių testai apie ES. Ketvirtojoje leidinio dalyje yra teisingi testų atsakymai ir jų paaiškinimai. Paskutinėje leidinio dalyje pateikiamas literatūros, kuri bus naudinga rengiantis bendrųjų žinių testo laikymui, sąrašas. 

Lėšos leidinio parengimui ir spausdinimui buvo gautos iš Lietuvos viešojo administravimo instituto.

Leidinys buvo išleistas 2000 egzempliorių tiražu ir tiražas atiduotas Lietuvos viešojo administravimo institutui. Lietuvos viešojo administravimo institutas pažadėjo dalį tiražo nemokamai išplatinti bibliotekoms, likusi tiražo dalis yra pardavinėjama.

Vilnius: Europos integracijos studijų centras, Lietuvos viešojo administravimo institutas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Firidas, 2005, 159 [1] p.