"Europos Sąjunga ir Lietuva: plėtra, reformos ir ekonominiai santykiai. Mokomoji medžiaga" / sud. G. Vitkus

"Europos Sąjunga ir Lietuva: plėtra, reformos ir ekonominiai santykiai. Mokomoji medžiaga" / sud. G. Vitkus 

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2001, 53 p.