"Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pasiekimai ir problemos" / Ramūnas Vilpišauskas, Vitalis Nakrošis, Jonas Kugelevičius, Vaclovas Miškinis, Arvydas Galinis, Teodoras Medaiskis; Europos integracijos studijų centras

Pagrindinis šio projekto tikslas - parengti nepriklausomą mokslinę studiją apie Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą pasiekimus ir problemas, analitiškai įvertinti Lietuvos pasirengimą ES narystei, būsimosios narystės naudą bei kaštus. Šis tyrimas apima keletą svarbiausių probleminių sričių: 1) Lietuvos administracinį pajėgumą taikyti ES teisę, politinį prisitaikymo prie ES procesą; 2) integracijos į ES įtaką šalies pramonei, jos restruktūrizavimui; 3) Lietuvos energetikos politikos suderinimo su ES nuostatomis problemas; 4) socialinius Lietuvos integracijos į ES aspektus. Leidinio turinį sudaro keturios studijos: Integracijos į Europos Sąjungą įtaka Lietuvos įmonių veiklai (Ramūnas Vilpišauskas); Lietuvos administracinis ir politinis prisitaikymas prie Europos Sąjungos (Vitalis Nakrošis); Lietuvos energetikos dabartis, problemos, perspektyvos (Vaclovas Miškinis, Arvydas Galinis, Jonas Kugelevičius) ir Eurointegracijos reikalavimai socialinei sferai ir kai kurios jų pasekmės (Teodoras Medaiskis); leidinio pratarmę parašė Algirdas Gricius.

Vilnius: Eugrimas, 2000, 152 p. (rėmė A. Brazausko fondas)