"Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą metraštis: 2001"

Leidinys "Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą metraštis: 2001" atspindi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos santykių raidą 2001 metais. Šiame leidinyje pateikiama: įvykių chronologija, kurioje paminėti bei trumpai pakomentuoti svarbiausieji aprašomojo laikotarpio įvykiai, susiję su Lietuvos integracija į Europos Sąjungą; aprašoma derybų dėl narystės eiga; pateikiamos aktualijos, atspindinčios pagrindinius derybų proceso bei pasirengimo narystei niuansus; pristatomi keli straipsniai ir apžvalgos; be to, pateikiamos svarbiausios 2001 metų kalbos bei pareiškimai, o taip pat integraciniai dokumentai, susiję su Lietuvos ir Europos Sąjungos santykiais. Leidinio pabaigoje pateikiama 2001 metų publikacijų Europos integracijos tematika bibliografija.

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Eugrimas, 2003, 251 [1] p.