"Kas yra kas Europos Sąjungoje. Informacinis leidinys apie Europos Sąjungos politikus ir jų veiklą" / Sud. J.Novagrockienė, A. Gricius

"Kas yra kas Europos Sąjungoje. Informacinis leidinys apie Europos Sąjungos politikus ir jų veiklą" / Sud. J.Novagrockienė, A. Gricius 

Vilnius: BSPB spaustuvė, EISC, 1998, 136 p. (PHARE Demokratijos programos finansuojamas projektas)