"1983 m. Europos Parlamento rezoliucijos "Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" paminėjimas" / Maskelytė I.

1979 m. rugpjūčio 23 d. 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiai pasirašė memorandumą, kuris buvo skirtas tuometinės TSRS, VFR, VDR, o taip pat šalių, pasirašiusių Atlanto chartiją, vyriausybėms, bei JTO Generaliniam sekretoriui Kurtui Valdhaimui. Kaip atsakymą į šį dokumentą Europos Parlamentas 1983 m. sausio 13 d. priėmė rezoliuciją dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kurioje teigia, kad trys Pabaltijo valstybės pagal Helsinkio galutinį aktą turi teisę į apsisprendimo laisvę.

Leidinio tikslas:

Rengiantis 2003 m. sausio 13 d. paminėti šios rezoliucijos priėmimo 20-ąsias metines, LR Seimo iniciatyva organizuojami renginiai. Tam tikslui reikia įvairios informacijos, susijusios tiek su 1979 m. memorandumu, tiek su 1983 m. EP rezoliucija. Leidiniu "1983 m. Europos Parlamento rezoliucijos "Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje" paminėjimas" tikimasi užpildyti šias informacijos spragas.

Leidinio užsakovas ir finansuotojas - LR URM.

Vilnius: EISC, 2002.