"Konventas, Konstitucija, Europos Sąjungos ateitis"

Leidinyje "Konventas, Konstitucija, Europos Sąjungos ateitis 2002-2003 m." apžvelgiami svarbiausi Europos Sąjungos 2003 metų įvykiai - Konventas dėl Europos ateities ir jo priimtas Sutarties dėl Konstitucijos Europai projektas. Daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos dalyvavimui Konvento darbe. Leidinys susideda iš trijų dalių. Pirmojoje dalyje pateikiami Lietuvos ir užsienio ekspertų analitiniai straipsniai apie Konventą, Konstituciją ir Europos Sąjungos ateitį. Antrojoje, didžiausioje dalyje nušviečiamas Lietuvos dalyvavimas Konvente rengiant Konstituciją. Čia pateikiami svarbiausi Lietuvos institucijų dokumentai, susiję su Lietuvos pozicijos Konvente svarstomais klausimais dėstymu, taip pat skelbiamos reikšmingiausios Lietuvos aukščiausių pareigūnų ir Lietuvos atstovų kalbos Konvento plenariniuose posėdžiuose, jų kontribucijos bei Lietuvos atstovų Konvente pateiktos Konstitucijos pataisos. Paskutinėje leidinio dalyje išsamiai aprašomas pats Konventas, jo sudėtis, darbo organizavimas, pateikiama svarbiausių Konvento įvykių chronologija, apžvelgiamos Konvento darbo grupių parengtos ataskaitos, Konstitucijos struktūra. Šis leidinys yra puiki darbo ir studijų priemonė visiems, kurie domisi svarbiausiais Europos Sąjungos procesais ir Lietuvos dalyvavimu juose.
Leidinys buvo išleistas 800 egzempliorių tiražu ir platinamas Lietuvos valdžios institucijoms, viešosioms ir aukštųjų mokyklų bibliotekoms bei konferencijų metu.
Projekto užsakovas - Užsienio reikalų ministerija. 

Vilnius: Europos integracijos studijų centras; Firidas, 2004, 255 [1] p.