"Europos Sąjunga ir Lietuva: Europos sutartis ir pasirengimas integracijai į bendrąją rinką" / Klaudijus Maniokas

"Europos Sąjunga ir Lietuva: Europos sutartis ir pasirengimas integracijai į bendrąją rinką" / Klaudijus Maniokas 

Vilnius: Eugrimas, 1997, 15 p.