2016 Paskaitų ciklas studentams iš JAV St. Thomas universiteto “The Comparative Politics of the New Europe“

2016 m. pabaigoje EISC parengė akademinę ir laisvalaikio programą 2017 m. sausio 17-24 d. vykusiam studentų iš JAV St. Thomas universiteto vizitui.

EISC dalyvavo kuriant 12 paskaitų ciklo „The Comparative Politics of the New Europe“, kurio metu paskaitas vedė VU TSPMI ir kitų Lietuvos mokslo institucijų akademinės bendruomenės nariai, programą. 22 studentai iš JAV susipažino su Lietuvos istorija, liustracijos, nacionalinės tapatybės, užsienio ir gynybos politikos, konstitucinės sąrangos, Europos integracijos, partinės sistemos, liustracijos proceso iššūkių ir pasekmių, teisinės sistemos klausimais. Užsiėmimų metu buvo kreipiamas dėmesys į lyginamąjį aspektą su kaimyninių šalių – Latvijos, Estijos, Lenkijos – situacija. Studentai taip pat susipažino su situacija Ukrainoje nuo Maidano iki šių dienų, susitiko su Baltarusijos pilietinės visuomenės aktyvistais, veikiančiais Vilniuje ir dalyvavo diskusijoje apie padėtį kaimyninėje šalyje. EISC, bendradarbiaudamas su VU Užsienio kalbų instituto akademine bendruomene paskaitų ciklo metu taip pat organizavo lietuvių kalbos pagrindų mokymus, kurių metu studentai įgijo praktinių kalbos žinių, pravertusių vizito Vilniuje metu. EISC taip pat studentams sudarė aktyvią programą po paskaitų: ekskursiją į Valstybės pažinimo centrą, Genocido aukų muziejų, Lietuvos Respublikos Seimą, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadą. Po dvejų metu, esant galimybei, planuojama vėl organizuoti panašų paskaitų ciklą.