2016 Lietuvos atvejo apžvalga elektroninei FEUTURE 28 duomenų bazei

2016 m. pabaigoje – 2017 m. pradžioje EISC parengė Lietuvos atvejo apžvalgą FEUTURE 28 duomenų bazei.  FEUTURE 28 (The Future of EU – Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios) projekto tikslas – išsiaiškinti, kokios nuomonė dėl ES – Turkijos santykių padėties ir raidos scenarijų vyrauja 28 ES valstybių narių piliečių, valdžios institucijų, žiniasklaidos, akademiniuose naratyvuose. Šiuo pagrindu bus rengiamos tolesnės studijos. Partnerių institucijų iš ES valstybių narių prašyta apžvelgti ir įvardyti, kaip pastarąjį dešimtmetį šalyje vertinti ES-Turkijos santykiai ir Turkijos narsytės perspektyva, kokiems – ekonominiams, tapatybiniams, saugumo – klausimams diskusijose skirta daugiausia dėmesio. Taip pat Lietuvos atvejo apžvalgoje analizuota, kaip vertinami ES – Turkijos santykiai šiandieniniame migracijos, saugumo iššūkių regione kontekste, atsižvelgta į Pietų ir Rytų ES kaimynystės politikų problematiką, Lietuvos užsienio politikos prioritetus.

Lietuvos atvejo analizė bus publikuojama drauge su kitų 27 valstybių narių institucijų parengtomis apžvalgomis svetainėje www.feuture.eu.