2015 Rusijos pilietinio potencialo tyrimai

EISC kartu su partneriais vykdė 9 mėnesius trukusį pilietinio dalyvavimo tyrimą Rusijoje, paremtą reprezentatyviomis apklausomis, siekiant išsiaiškinti Rusijos piliečių nuostatas žmogaus teisių, demokratijos ir jos atributų, cenzūros ir valdžios kontroliuojamos spaudos atžvilgiu. Tyrimo antrojoje dalyje numatyti giluminiai interviu su pilietiniais aktyvistais Maskvoje ir regionuose apie jų galimybes koordinuoti tarpusavio veiksmus ir kooperuotis bendram veikimui.