2015 Mokymai jauniems Baltarusijos pilietinės visuomenės lyderiams „2015 m. Baltarusijos rinkimų stebėjimas“

2015 m. rugsėjo 11-13 d. EISC parengė mokymus jauniems Baltarusijos pilietinės visuomenės jauniems lyderiams (politinių partijų ir pilietinių organizacijų atstovams) 2015 m. Baltarusijos Prezidento rinkimų stebėjimo tematika „2015 m. Baltarusijos rinkimų stebėjimas“. EISC darbuotojai, konsultuodamiesi su Baltarusijos politinės sistemos ekspertais Lietuvoje parengė mokymų koncepciją ir atrinko 16 aktyvių Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovų, kurie dalyvavo mokymuose Vilniuje. Mokymų tikslas – suteikti žinių apie rinkimų stebėjimo principus ir taisykles, demokratinių rinkimų kriterijus, Baltarusijos Prezidento rinkimų organizavimo specifiką ir galimų pažeidimų spektrą, rinkiminę komunikaciją nedemokratinio režimo sąlygomis, pilietinės visuomenės iniciatyvas 2015 m. rinkimuose, skaitmeninio saugumo iššūkius. Paskaitas vedė kvalifikuoti lektoriai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos. Šalia teorinių užsiėmimų vyko praktiniai, kurių metu lektoriai drauge su mokymų dalyviais kūrė nekonvencinių stebėjimo metodų nedemokratinio režimo sąlygomis strategiją ir nagrinėjo galimus saugumo iššūkius. Pokalbio su skaitmeninio saugumo ekspertu metu mokymų dalyviai sprendė su saugiu informacijos perdavimu skaitmeninėmis priemonėmis susijusius klausimus. Dalyviai turėjo ne tik galimybių įgyti naujų žinių apie rinkimų specifiką, bet ir užmegzti ryšius su kolegomis iš kitų pilietinės visuomenės organizacijų bei aptarti ateities bendradarbiavimo galimybes.

Antrosios projekto dalies metu mokymų dalyviai turėjo stebėti Prezidento rinkimus pasirinktuose miestuose ir fiksuoti rinkimų dienos eigą, rinkėjų aktyvumą ir pažeidimus. Iš pateiktos informacijos EISC parengė 2015 m. Baltarusijos Prezidento rinkimų stebėjimo ataskaitą anglų kalba.