2014 Savivaldybių projektas

EISC kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija atliko tyrimą dėl Nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimo į vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesus. Projekto metu atlikti 153 kokybiniai giluminiai interviu ir parengta ataskaita dėl galimybių didinti NVO aktyvumą ir bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis.