2014 Leidinys „Lietuva Europos Sąjungoje. Metraštis. 2009–2013“

EISC, gavęs paramą iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, 2014 m. parengė ir išleido tęstinį leidinį – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 2009–2013 m. Metraštį. Leidinyje, skirtame Lietuvos narystės ES dešimtmečio paminėjimui, apžvelgiami ir analizuojami reikšmingiausi Lietuvos narystės ES 2009–2013 m. socialiniai, ekonominiai ir teisiniai aspektai. Nemažai dėmesio leidinyje skiriama 2013 m. antrąjį pusmetį įvykusiam svarbiam Lietuvos narystės įvykiui –  pirmininkavimui ES Tarybai.

Leidiniui straipsnius parengė akademinės bendruomenės atstovai, aktyviai vykdantys Europos integracijos tyrimus – prof. Gediminas Vitkus, dr. Mažvydas Jastramskis, dr. Liutauras Gudžinskas, dr. Laurynas Kasčiūnas, Ingrida Šimonytė, Romas Švedas, bei jaunieji tyrėjai Vytautas Keršanskas, Linas Kojala, Eglė Maliukevičiūtė. Autoriai apžvelgė ir analizavo Lietuvos visuomenės ir politinių partijų nuomonės ES klausimais kaitą, ES sprendimų priėmimo procesų pokyčius, Lietuvos narystės euro zonoje aktualijas, Rytų partnerystės iššūkius ir svarbą Lietuvai, energetikos politikos procesus, Lietuvos dalyvavimo ES vidaus rinkoje tendencijas bei ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Greta analitinių straipsnių Metraštyje taip pat publikuojami EISC surinkti ir susisteminti aktualiausi Lietuvos narystės ES 2009–2013 m. oficialūs dokumentai, svarbiausių įvykių chronologija bei atrinktos aukščiausių Lietuvos ir ES pareigūnų kalbos ES integracijos klausimais. Europos teisės departamentas specialiai Metraščiui parengė ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo klausimų apžvalgą.

Leidinio redakcinę kolegiją sudarė ES klausimų teoretikai ir praktikai – prof. Ramūnas Vilpišauskas, dr. Stasys Kropas, Tomas Gulbinas, Julius Pranevičius, Rytis Martikonis. Straipsniams recenzijas pateikė prof. Jonas Čičinskas ir dr. Klaudijus Maniokas. Leidinys skirtas ir platinamas visiems, besidomintiems Europos integracijos klausimais.