2014 07 30 - EISC filialų Lvove ir Donecke veikla: Lietuvos parama Ukrainos pilietinei visuomenei ir eurointegracinių procesų skatinimas

2014 m. EISC filialai Ukrainoje remdamiesi įgyta patirtimi ir įgytu partnerių regionuose tinklu tęsia ankstesnių metų sėkmingai įgyvendintas veiklas, kurios informavimo priemonių pagalba supažindins visuomenę su eurointegraciniais procesais ir jų pozityviu poveikiu, įtrauks mažiau informuotus visuomenės sluoksnius regionuose į viešą diskusiją eurointegracijos temomis, paskatins visuomenės pilietinį ir visuomeninį aktyvumą ir sumažins nepalankių nuostatų ir stereotipų sklaidą Ukrainos pietryčiuose bei prisidės prie socialinės etninės įtampos šalyje mažinimo.

EISC surengs seminarą Lvove, kuris sutelks proeuropietiškos demokratijos stiprinimo srityje veikiančias visuomenines organizacijas – partneres. Seminare bus aptartos galimybės bendromis jėgomis skatinti eurointegracinių procesų sklaidą Ukrainoje, aptartos ir suderintos veiklos šalies rytiniuose ir pietiniuose regionuose bei galimybė į šiuos renginius įtraukti Europos, tame tarpe ir Lietuvos, ekspertus. Taip pat bus paruošta bendra informacija apie konkrečias demokratines ir eurointegracines organizacijų iniciatyvas ir kvietimas įvairioms organizacijoms bei ekspertams prisijungti prie jų. Tokiu būdu bus koordinuojamos įvairių organizacijų iniciatyvos puoselėjant Ukrainoje europinę tapatybę ir vertybes bei skatinant pilietinį ir socialinį aktyvumą regionuose.

Pasitelkiant Lietuvos ir partnerinių organizacijų ekspertus bus organizuojami renginiai Donecke ir Odesoje, skirti Ukrainos eurointegraciniams siekiams remti. Dalinantis Lietuvos patirtimi, vietos visuomenė bus supažindinta su eurointegracinių procesų pozityviu poveikiu, įtraukta į viešą diskusiją, kuri turės įtakos Ukrainos regionų visuomenės bendrosios nuomonės, tikslų ir vertybių formavimui politinio pasirinkimo, ekonominiais, socialiniais, nacionalinio saugumo ir kitais klausimais.

Donecke bus surengta televizijos laida ir spaudos konferencija su Lietuvos atstovu.

Odesoje bus surengta vieša diskusija dalyvaujant akademinei bendruomenei, visuomeninėms organizacijoms bei žiniasklaidai.

 

Projektas finansuojamas iš LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.