2013 05 31 - EISC filialų Ukrainoje veikla: Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems eurointegraciniams procesams, parama demokratijai ir pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo ir verslumo skatinimas.

Tęsiant ankstesnių metų projektų sėkmingai įgyvendintas veiklas Ukrainoje bei remiantis įgyta patirtimi, projektas numato suteikti paramą Ukrainos eurointegraciniams siekiams, pilietinei visuomenei ir demokratijai, moterų socialinio aktyvumo ir verslumo skatinimui bei socialinės bei religinės įtampos mažinimui Krymo Autonominėje Respublikoje.

Projektu bus siekiama suaktyvinti visuomenines organizacijas ir žiniasklaidos priemones, darančias įtaką vietos politikai bei formuojančias visuomenės bendrąją nuomonę politinio pasirinkimo, ekonominiais, socialiniais, nacionalinio saugumo ir kitais klausimais, o taip pat galinčias būti visuomenės kontrolės instrumentu. Lvove bus surengtos viešos diskusijos, skirtos ES ir Ukrainos Asociacijos Sutarties pasirašymo problemoms aptarti. Diskusijos metu taip pat bus pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES aspektai ir jų tiesioginis poveikis Ukrainai. Į diskusijas bus pakviesti žymūs Lietuvos ir Ukrainos ekspertai, politikai ir visuomenės veikėjai. Renginys bus paviešintas žiniasklaidoje.

Kryme bus surengta televizijos laida, skirta Ukrainos eurointegraciniams siekiams remti. Laidos metu bus pristatytas Lietuvos pirmininkavimo ES poveikis Ukrainai, kaip pozityvias gyvenimo permainas skatinantis faktorius, vystantis LR ir Ukrainos bendradarbiavimą ir įtvirtinantis Lietuvos, kaip patikimos Ukrainos partnerės, įvaizdį.

Siekiant skatinti Ukrainos moterų socialinį aktyvumą ir verslumą, Donecko srityje bus toliau tęsiami depresyvių regionų moterų mokymai. Iš vietos partnerių - moterų organizacijų atstovių, kurios ankstesnių metų projektų rezultate įgijo praktinių žinių kaip steigti Ukrainoje nuosavą verslą ir pagilinti bendras socialines kompetencijas, bus atrinktos mentores – treneres, kurios praves mokymus depresyvių regionų moterims.

Projekto metu Ukrainos ir Lietuvos visuomenė bei tikslines grupės bus informuojamos apie projekto tikslus, vykdomas veiklas ir jų rezultatus.

 

Projektas finansuojamas iš LR URM Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.