2011 07 01 - Lietuvos euro-integracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Lietuvos euro-integracinės patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykdomoms reformoms, Lietuvos ir Ukrainos ekspertinio bendradarbiavimo vystymas

Jo įgyvendinimo metu buvo suteikta parama Ukrainos euro-integraciniams siekiams - pravedant mokymus, atliekant tyrimus ir vykdant Lietuvos ekspertinės patirties pasidalijimo veiklas. Parama buvo teikiama kryptimis, kuriose EISC jau turi įdirbį iš ankstesnių veiklos metų - vietos savivaldos vystymui regionuose - vykdant regioninių teismų sistemos reformą, ko pasekoje bus paruoštos rekomendacijos, kaip sukurti efektyvių reformų įgyvendinimo mechanizmus, kurios bus pateiktos Ukrainos ekspertams, atsakingiems už reformų vykdymą ir teisėkūros organams.
Projektas taip pat skatino bendro istorinio-kultūrinio paveldo išsaugojimą, populiarinimą ir istorinio turizmo vystymą. Ypatingas dėmesys buvo skirtas LDK istorijos laikotarpio žydų kultūriniam paveldui Ukrainoje. Tokiu būdu šis projektas taip pat prisidėjo prie etninių mažumų bei religinių bendruomenių teisių užtikrinimo. 
Projekto veiklos taip pat buvo skirtos moterų bendro socialinio aktyvumo ir verslumo skatinimui, prisidedant prie Ukrainos ekonominio ir socialinio vystymosi bei kovos su nedarbo bei skurdo problemomis.
Projekto įgyvendinimo metu buvo suteikta parama demokratijos plėtros iniciatyvoms Krymo Autonominėje Respublikoje, siekiant sumažinti etnines, religines ir socialines įtampas regione, spręsti centro-periferijos klausimus per dialogo ir bendradarbiavimo stiprinimą.
Projekto trukmė: nuo 2011-07-01 iki  2011-11-25
Finansavimas: LR URM