2010 07 12 - Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Lietuvos ekspertinės patirties perdavimas ir parama Moldovoje ir Ukrainoje vykdomoms reformoms

Projektas yra 2007 metų rudenį pradėtų veiklų, kurios sekė po EISC filialų Ukrainoje (Lvove ir Donecke) ir fondo Moldovoje atidarymo, tąsa. Jo įgyvendinimo metu su Moldova ir Ukraina bus pasidalinta Lietuvos ekspertine patirtimi: su Moldova – Moldovos eurointegracinės strategijos kūrime ir Moldovos vidaus reikalų ministerijos reformos įgyvendinime, o su Ukraina – teisinės sistemos, policijos ir savivaldos reformų, pilietinės visuomenės, etninės ir religinės tolerancijos ugdymo, nevyriausybinių visuomeninių organizacijų stiprinimo, bendro istorinio-kultūrinio paveldo ir istorinio turizmo, o taip pat eurointegracijos srityse. Tęsiant su Ukrainos regionine žiniasklaida pradėtą bendradarbiavimą, bus atliktas trijų Krymo televizijos kompanijos ITV sukurtų siužetų apie Lietuvą permontavimas į vieną reportažą, pritaikant jį 2010 m. aktualijoms ir išverčiant į ukrainiečių kalbą. Vėliau šis reportažas bus parodytas per 4 regionines Ukrainos televizijas (Donecko, Lucko, Užgorodo ir Charkovo). 

Projekto trukmė: 2010 m. gegužės 1 –  lapkričio 15 d.

Finansavimas: LR URM