2009 05 15 - Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje: tęstiniai eurointegracinės patirties perdavimo Ukrainai renginiai Lvove, Donecke ir Krymo Autonominėje Respublikoje

Šį 2009 m. projektą sudaro EISC organizuojama Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Lvovo ir Donecko regionams tęsiant politikų ir ekspertų paskaitų ciklą, rengiant apvalius diskusijų stalus ir plečiant šią veiklą į kaimyninius regionus: Lucką ir Charkovą. Taip pat šiuo projektu EISC veikla bus išplėsta į Krymo Autonominę Respubliką, kur planuojama suorganizuoti penkių paskaitų ciklą. Kartu iš Donecko ir Krymo į Lietuvą bus atvežtos dvi televizijos filmavimo grupės, kurios turės paruošti po reportažą/laidą apie Lietuvą ir jos integraciją į ES.

Paskaitų ciklo tematika buvo pasirinkta pagal kiekvieno iš regionų specifiką ir atspindi tikslus, kurių bus siekiama konkrečiomis paskaitomis. Lvove ir Lucke daugiausia dėmesio bus skiriama Vakarų Ukrainos ekspertinės ir akademinės bendruomenės bei vietinės valdžios atstovų žinių eurointegracijos srityje gilinimui, nes šis regionas yra labiausiai pasisakantis už Ukrainos narystę ES (ir NATO) ir reikalauja gilesnės/detalesnės Lietuvos ekspertinės patirties būtent šioje srityje. Rytų Ukrainoje – Donecke ir Charkove – gyventojai labiausiai yra suinteresuoti ekonomine galimos narystės ES nauda ir labai nenoriai šneka apie politines tokios integracijos pasėkmes, tad šiame regione visos paskaitos bus ekonominės tematikos, nukreiptos į globalios krizės pasekmių sušvelninimą – apie ekonomikos pertvarkymą, antikrizinių priemonių taikymą, investicijų pritraukimą ir energetiką. Krymo Autonominėje Respublikoje bus pradėta nuo diskusijų istorine tematika, o vėliau pereita prie etninių, kultūrinių ir pilietinės visuomenės ūgdymo klausimų. Šios temos Kryme jau yra palankiai sutiktos, nors situacija šioje respublikoje yra pati sudėtingiausia iš visų Ukrainos regionų. Vėliau šį temų spektrą bus bandoma išplėsti.

Po paskaitų ciklo įvairios Ukrainos regionų valdžios, savivaldos, mokslo ir švietimo įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos sugebės efektyviau perimti Lietuvos eurointegracinę patirtį minėtose srityse, užmegs tolesnį bendradarbiavimą, kas palengvins eurointegracines reformas Ukrainos regionuose ir palengva artins šią šalį prie europietiškųjų standartų.

2008 metais EISC vykdyto projekto Moldovoje metu buvo surengtos televizijos filmavimo grupių kelionės į Lietuvą. Šios kelionės rezultatai pranoko organizatorių lūkesčius, todėl šiemet nuspręsta pratęsti tokio pobūdžio veiklą ir su Ukrainos televizija. Donecko ir Krymo televizijų filmavimo grupės atvykusios į Lietuvą nufilmuos ir sukurs telesiužetų ciklą apie Lietuvą kaip ES narę – švenčiančią 5 metų narystės jubiliejų - bei jos sėkmingą eurointegracinę patirtį. Telesiužetuose bus pateikti interviu ne tik su žymiais Lietuvos politikais ir visuomenės veikėjais, bet ir su paprastais žmonėmis (pvz. užsiimančiais kaimo turizmu), kurie papasakos apie pozityvius pasikeitimus jų gyvenime ir darbinėje veikloje, susietus su įstojimu į ES. Vėliau telesiužetai bus parodyti Ukrainos regionuose – taip Ukrainos visuomenė pamatys teigiamas eurointegracines permainas kiekvieno paprasto piliečio gyvenime, bei palankiau vertins Ukrainos valdžios deklaruojamą euroatlantinį pasirinkimą.

Projektas siekia toliau stiprinti demokratiją Ukrainoje, gilinti visuomenės informavimą apie ES ir Lietuvą, ugdyti Ukrainos pilietinę visuomenę, formuoti žiniasklaidos nešališkumą. Ši veikla - tai 2006 metų spalio mėn. EISC Ukrainoje pradėtų iniciatyvų tęsinys, kuris turėtų žymiai sustiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendrą Lietuvos įvaizdį Ukrainoje. 

Projekto trukmė: 2009 m. gegužės 15 – gruodžio 1 d.

Finansavimas: LR URM