2009 05 15 - Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Europos integracijos studijų centro organizuojamų paskaitų ciklų Moldovoje tąsa ir renginiai skirti NATO 60-mečiui paminėti

Šį EISC projektą sudaro 2008 metais EISC vykdyto Lietuvos ekspertų ir politikų paskaitų ciklo tąsa, tačiau 2009 metais paskaitų geografija bus išplėsta į jos provinciją. Tam tikslui pasirinkti trys Moldovos provincijos miestai, kuriuose jau yra susiformavusios pakankamai stiprios akademinės bendruomenės ir kuriuose yra įsikūrę Europos informacijos centrai. Šie trys miestai yra Kahulas (Cahul), Bėlcai (Balti) ir Gagauzijos sostinė Komratas (Comrat). Paskaitų temos Moldovos provincijoje apims integracijos į ES praktinius aspektus, žiniasklaidos vaidmenį provincijos gyvenime, taip pat žemės ūkio reformos, ekologinės žemdirbystės ir kaimo turizmo temas. Ši veikla - tai 2006 metų spalio mėn. EISC Moldovoje pradėtų iniciatyvų tęsinys, kuris turėtų žymiai sustiprinti nevyriausybinių organizacijų ir bendrą Lietuvos įvaizdį Moldovoje. Taip pat projekte yra numatoma surengti karikatūrų NATO tema parodą Kišiniove. Ji maždaug du mėnesius teiks Moldovos gyventojams galimybę su humoru pažvelgti į NATO ir tuo pačiu atsikratyti bent jau dalies su šia organizacija susijusių stereotipų.

Projekto trukmė: 2009 m. gegužės 15 – gruodžio 1 d.

Finansavimas: LR URM