2008 04 13 - Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Europos integracijos studijų centro organizuojami Lietuvos politikų ir ekspertų vizitai į Moldovą

Šį projektą sudaro EISC organizuojamas Lietuvos ekspertų ir politikų paskaitų ciklas Kišiniove. Ši veikla - tai 2006 metų spalio mėn. EISC Moldovoje pradėtų iniciatyvų tęsinys, kuris turėtų žymiai sustiprinti Moldovos vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas bei gerinti bendrą Lietuvos įvaizdį Moldovoje.

Pagrindinis projekto tikslas yra Lietuvos ir EISC veiklos viešinimas Moldovoje organizuojant įžymių Lietuvos žmonių ir ekspertų paskaitas šios šalies visuomenei, politikams, ekspertams bei jaunimui. Projekto tikslai sutampa su EISC pagrindinėmis veiklos kryptimis, kurios yra bendros EISC veiklai Rytų Europoje ir bus įgyvendinamos artimiausius trejus metus:

1. Socialinių tinklų tarp Lietuvos ir Moldovos nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės ir jaunimo sukūrimas ir aktyvus plėtojimas;
2. Mokslinė-tiriamoji veikla apjungiant Lietuvos ir Moldovos valstybių ekspertinius gebėjimus;
3. EISC fondo Moldovoje tapimas aktyviu Moldovos viešos erdvės dalyviu pristatant Lietuvos eurointegracinę patirtį šios valstybės visuomenei;
4. Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su Moldovos žiniasklaida stiprinant jos gebėjimus ir savarankiškumą.

2008 m. gegužės – lapkričio mėn. VšĮ „Europos integracijos studijų centras“ (EISC) kartu su Moldovos-Lietuvos fondu Europos integracijos studijų centras organizuos Lietuvos ekspertų ir politikų paskaitų ciklą, skirtą pristatyti Lietuvos eurointegracinę patirtį Moldovos visuomenei. Šiam projektui finansavimą iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų skyrė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Projekto metu Moldovoje įžymūs Lietuvos mokslininkai, ekspertai ir politikai skaitys paskaitas tokiomis temomis kaip „Integracijos į ES poveikis šalies ekonomikai“, „Energetinio saugumo iššūkiai Lietuvai, Ukrainai ir Moldovai“, „Lietuvos patirtis vystant kaimo turizmą“ ir kt. Iš viso planuojama suorganizuoti keliolika paskaitų.

Projekto trukmė: 2008 m. vasario 15 - gruodžio 15 d.

Finansavimas: LR URM