2008 04 12 - Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Europos integracijos studijų centro organizuojami Lietuvos politikų ir ekspertų vizitai į Ukrainą (Lvovą ir Donecką)

Šį projektą sudaro EISC organizuojamas Lietuvos ekspertų ir politikų paskaitų ciklas Lvove ir Donecke. Ši veikla - tai 2006 metų spalio mėn. EISC Ukrainoje pradėtų iniciatyvų tęsinys, kuris turėtų žymiai sustiprinti Ukrainos vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas bei gerinti bendrą Lietuvos įvaizdį Ukrainoje.

Pagrindinis projekto tikslas yra Lietuvos ir EISC veiklos viešinimas Ukrainoje organizuojant įžymių Lietuvos žmonių ir ekspertų paskaitas šios šalies visuomenei, politikams, ekspertams bei jaunimui. Projekto tikslai sutampa su pagrindinėmis EISC veiklos kryptimis, kurios yra bendros EISC veiklai Rytų Europoje ir bus įgyvendinamos artimiausius trejus metus:

1. Socialinių tinklų tarp Lietuvos ir Ukrainos nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės ir jaunimo sukūrimas ir aktyvus plėtojimas;
2. Mokslinė-tiriamoji veikla apjungiant Lietuvos ir Ukrainos valstybių ekspertinius gebėjimus;
3. EISC filialų Lvove bei Donecke tapimas aktyviais Ukrainos viešos erdvės dalyviais pristatant Lietuvos eurointegracinę patirtį šios valstybės visuomenei;
4. Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su Ukrainos žiniasklaida stiprinant jos gebėjimus ir savarankiškumą.

2008 m. gegužės – lapkričio mėn. VšĮ „Europos integracijos studijų centras“ (EISC) savo filialuose Lvove ir Donecke suorganizuos Lietuvos ekspertų ir politikų paskaitų ciklą, skirtą pristatyti Lietuvos eurointegracinę patirtį šios valstybės visuomenei. Šiam projektui finansavimą iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų skyrė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Projekto metu Ukrainoje įžymūs Lietuvos mokslininkai, ekspertai ir politikai skaitys paskaitas tokiomis temomis kaip „Integracijos į ES poveikis šalies ekonomikai“, „Narystė NATO: žvilgsnis iš Lietuvos“, „Energetinio saugumo iššūkiai Lietuvai, Ukrainai ir Moldovai“, „LDK paveldas – bendras europietiškas palikimas“ ir kt. Iš viso planuojama suorganizuoti apie dvidešimt paskaitų.

Projekto trukmė: 2008 m. vasario 15 - gruodžio 15 d.

Finansavimas: LR URM